Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี
“กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ดินมีปัญหา ปรึกษาพัฒนาที่ดิน
เกษตรอินทรีย์
การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง
น้ำหมักชีวภาพ
หัวใจสำคัญของการปลูกผักที่จะทำให้ผักในแปลงเติบโตงอกงาม มีรสชาติหวานกรอบอร่อย
ไตรโคเดอร์มา
เชื้อรามหัศจรรย์ สำหรับใช้ควบคุมโรคพืช
Smart Farming
เกษตรอัจฉริยะ ความหวังใหม่ของเกษตรกรไทย
พืชผักจะงาม ต้องเริ่มจากดินที่ดี
เทคนิคการปรับปรุงดินอย่างง่าย ให้ปลูกอะไรก็งาม

สถิติเว็บไซต์

Thailand 79.8% Thailand

Total:

9

Countries
000404
Today: 2
This Month: 280

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 15:51

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน...

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 15:49

นางสาวเบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน...

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 15:46

นางสาวเบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น ดินคืออะไร...

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 qr ask

การใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน

ดินดี พืชงาม นำสุข

Spot: รณรงค์งดเผาตอซัง

Other

hotspothotspothotspothotspothotspot

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ, 14 กันยายน 2565 09:59

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด...

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2565 09:58

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง ลุ่มน้ำ วัง และลุ่มน้ำ สาละวิน...

วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 14:51

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลารวบรวมองค์ความรู้หมอดินอาสา ด้วยวิธีประกวดราคา...

LDD Links

hotspothotspothotspothotspothotspothotspot

Program

แกลอรี